Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành tổ chức chuyên đề  "XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020. Nhằm đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng kế hoạch, phương pháp thực hiện phù hợp, linh hoạt theo khả năng nhận thức của trẻ, điều kiện của trường; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho giáo viên trong việc hỗ trợ trẻ phát triển ngôn ngữ; bồi dưỡng kỹ năng quan sát, đánh giá khả năng sẵn sàng tham gia các hoạt động của trẻ trong trường mầm non; Giúp trẻ hình thành và phát triển các năng lực ngôn ngữ như nghe, nói và phát triển khả năng tư duy, nhậ thức; giúp trẻ bước vào thế giới xung quanh, cảm nhận được màu sắc xã hội, nói năng mạch lạc, tưởng tượng phong phú, cảm nhận cái hay, cái đẹp qua thơ, truyện; giúp trẻ tự tin giao tiếp, trao đổi, khám phá, sáng tạo trong hoạt động thực hiện trải nghiệm.  Phòng Giáo dục đã tổ chức thực hiện tiết dạy minh họa hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.  Tham quan môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

Một số hình ảnh hoạt động