Ngày 29/3/2021  phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi Tiếng Việt dành cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học năm học 2020-2021.

             Hội thi thực hiện hiệu quả các mục tiêu tại kế hoạch triển khai đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nhằm Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học, nâng cao kỹ năng sử dụng Tiếng Việt và tình yêu Tiếng Việt của học sinh; Đảm bảo nội dung thiết thực, có chất lượng, phù hợp với điều kiện địa phương, động viên được học sinh dân tộc thiểu số học tốt môn Tiếng Việt. Một số hình ảnh Hội thi: