Ngày 26, 27, 28/11/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành tổ chức triển khai lớp tập huấn “Ứng dụng CNTT để đáp ứng cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0” năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có đại diện hơn 120 lượt cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường học trực thuộc tham dự.

Ngày 26, 27, 28/11/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành tổ chức triển khai lớp tập huấn “Ứng dụng CNTT để đáp ứng cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0” năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có đại diện hơn 120 lượt cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường học trực thuộc tham dự.

Mục đích lớp tập huấn là nhằm nâng cao năng lực thực hành các kĩ thuật để thiết kế một bài giảng trình chiếu chuyên nghiệp phục vụ dạy học trực tuyến; để cách viết tin bài đăng tải lên Website theo các chuẩn mực quy định; đồng thời cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về khai thác sử dụng chức năng trên các thiết bị di động và máy tính cá nhân phục vụ công việc quản lý, học tập và giảng dạy một cách đạt hiệu quả nhất.

Lớp tập huấn được chia thành 3 chuyên đề để triển khai, ứng với từng nội dung mà thành phần tham dự cũng khác nhau, các chuyên đề được triển khai với nhiều nội dung phong phú. Qua lớp tập huấn nhìn chung các cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia đều thực hiện tốt các yêu cầu của lớp đề ra, tiếp thu nghiêm túc và đạt hiệu quả cao./.