Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên năm hoc 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Video nổi bật
Slide nghề nghiệp
  • TONG_KET_NAM_HOC
  • 20_11_398
  • 20_11_140
  • 20_11_250
  • NGAY_HOI_GD
  • CHINH_TRI_HE
  • IMG_20180910_094839
  • UOM_MAM_UOC_MO
  • IMG_790551
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 233
Hôm qua : 1.229
Tháng 12 : 6.090
Tháng trước : 12.535