Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành

Tuesday, 20/02/2018|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử phòng Giaó dục và Đào tạo Huyện Giang Thành
 • Hà Quang Minh
  • Hà Quang Minh

  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   02973609976
  • Email:
   minhha1512@yahoo.com
 • Phạm Quang Nhớ
  • Phạm Quang Nhớ

  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0919951045
  • Email:
   pqnhotkh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Nhị
  • Nguyễn Thị Kim Nhị

  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0911652752
  • Email:
   nhintk@giangthanh.edu.vn