Thông tin liên hệ
Liên hệ trực tiếp:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Giang Thành

Khu Hành Chính, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang, Tân Khánh Hoà, Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
02973760667
giangthanh.kiengiang@moet.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống