Hội nghị giao ban lần thứ I khối thi đua trường học

Chiều ngày 25, 26/9/2019 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, khối thi đua các đơn vị trường học trực thuộc đã tiến hành tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020. Đến dự có Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục, phòng Nội vụ, Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn các đơn vị trong cụm.

Hội nghị đã thông qua các tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua, nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học  2019-2020. Theo đó, các đơn vị trong Khối thi đua  sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu mỗi đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, tổ chức thực hiện hiệu quả, có chiều sâu, nâng cao hơn nữa chất lượng thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.