Ngày 01/10/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Thông tin và Hội Khuyến học huyện, đã tổ chức Lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019 tại Trường THCS Tân Khánh Hòa – đơn vị được chọn làm điểm cấp huyện.

Ngày 01/10/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Thông tin và Hội Khuyến học huyện, đã tổ chức Lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019 tại Trường THCS Tân Khánh Hòa – đơn vị được chọn làm điểm cấp huyện.

         Đến dự buổi Lễ có các đồng chí: Huỳnh Trọng Đức - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c: Hà Quang Minh – HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí: Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; Đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin; Hiệu Trưởng các Trường học trực thuộc và hơn 400 em học sinh của Trường THCS Tân Khánh Hòa tham dự.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhị - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khẳng định: Học tập suốt đời là một giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên toàn thế giới và cũng là quy luật của sự phát triển. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề: “Đọc và học suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam. Đỉnh cao của sự kết tinh, tỏa sáng đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng của Người về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Đất nước ngày càng đổi mới, nên chúng ta phải luôn lấy tự học làm cốt. Đây cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đồng chí đề nghị:

- Các xã tổ chức tốt tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời, thực hiện tuyên truyền để cho nhân dân hiểu sâu hơn chủ trương của Đảng về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện và UBND các xã, tập trung chỉ đạo để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các Trường, các Trung tâm học tập cộng đồng trong việc nâng cao dân trí cho người dân.

Kết thúc buổi Lễ, Đồng chí Huỳnh Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường THCS Tân Khánh Hòa đã tiến hành gửi thông điệp về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019./.