Căn cứ kế hoạch số 189/KH-MNPL ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Trường Mầm non Phú Lợi về việc phát động phong trào thi đua ngắn hạn kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2019);

Căn cứ vào kế hoạch 204/KH-MNPL và kế hoạch 205/KH-MNPL ngày 13 tháng 11 năm 2019 về hội thi Đồ dùng dạy học tự làm và hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin cấp trường năm học 2019- 2020;

Ngày 20/11/2019 tại Trường Mầm non Phú Lợi đã tổ chức hội thi Đồ dùng dạy học tự làm và ứng dụng công nghệ thông tin với sự tham gia đầy đủ của giáo viên toàn trường.