Sáng nay ngày 11/3/2021 Trường Mầm non Phú Lợi phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức tiêm vắc xin IPV ngừa bại liệt cho trẻ có năm sinh 01/3/2016 đến 28/02/2018.

Tại Trường Mầm non Phú Lợi số trẻ được tiêm ngừa là 54 trẻ.