Trạm y tế xã Phú Lợi phối hợp cùng trường Mầm non Phú Lợi tổ chức khám sức khỏe chuyên khoa lần 1 cho các cháu.
​Qua đó, để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh. Kịp thời phát hiện những trẻ bị mắc các bệnh trong học đường và có những biện pháp phòng tránh.
​Bên cạnh đó, mục đích của công tác khám sức khỏe ban đầu còn trang bị kiến thức hiệu quả về chăm sóc sức khỏe  cho học sinh, nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho các cháu trong lứa tuổi học đường. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh về việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh học đường.
​Kết quả trong 121 cháu được thăm khám, tỷ lệ trẻ thấp còi là 1,56% và tỷ lệ trẻ thừa cân là 2,47%, còn lại các cháu đều có sức khỏe bình thường.