Chiều ngày 08/01/2021, trường Mầm non Phú Lợi tổ chức giao lưu chuyên đề “Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”, về dự sinh hoạt chuyên đề cùng nhà trường có cô Nguyễn Thị Kim Nhị - Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, cán bộ chuyên môn phòng giáo dục cùng tất cả Ban giám hiệu và giáo viên ở các trường Mầm non trong huyện.

          Việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học là một loại hình hoạt động cơ bản và thường xuyên của nhà trường, nhằm tổ chức việc học tập, nâng cao năng lực chuyên môn chogiáo viên thông qua nghiên cứu cải tiến việc học của trẻ trong các hoạt động và bài học hằng ngày. Đây là một hoạt động bồi dưỡng tại trường, do chính giáo viên là người thực hiện bồi dưỡng, gắn lý thuyết với thực hành, nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của nhà trường.

          Tiết dạy minh họa không dùng để đánh giá giáo viên, mà là để các giáo viên học hỏi lẫn nhau từ thực tế lớp học, tập trung vào việc xây dựng môi trường học tập, là một hình thức giúp giáo viên thảo luận: Điều gì đã xảy ra trong lớp học? Khi nào trẻ học? Khi nào trẻ không học được? Nguyên nhân dẫn tới điều đó? Giải pháp? Và chính điều này đảm bảo việc học cho mọi trẻ, việc học cho mọi giáo viên, khuyến khích việc học cho cha mẹ, cộng đồng. Đảm bảo cơ hội học tập và phát triển cho mọi trẻ em.

          Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đặt trọng tâm vào nghiên cứu cải thiện việc học của trẻ, gắn trực tiếp với diễn biến của hoạt động dạy và học trong mỗi bài học minh họa. Điều này để nhấn mạnh về tính thực tế, chân thực của bài học được sử dụng trong việc tìm hiểu, nhận định được tình trạng học tập của mỗi trẻ, những khó khăn, sai lầm, các yếu tố đang cản trở (hay thúc đẩy) và tìm ra cách để tác động phù hợp, hiệu quả hơn.

          Chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học sẽ mang đến những thay đổi, phát triển không chỉ cho giáo viên, cho trẻ mà đến toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Đây là hình thức để đưa giáo viên vào những tình huống sát thực về chuyên môn, kích thích sự chia sẻ, học hỏi những hiểu biết và kinh nghiệm của nhau, qua đó giáo viên ngày một phát triển và trưởng thành, mà kết quả tất yếu là chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường sẽ ngày càng được cải thiện hơn.